Szczytno, Gizewiusza

Warmińsko-Mazurskie

Powierzchnia nieruchomości ok.: 5100 m2

MPZP: brak

Tytuł prawny: własność

Nieruchomość przeznaczona pod zabudowę usługowo-handlową lub mieszkaniową. Nieruchomość położona jest w Szczytnie przy ulicy Gizewiusza, droga krajowa nr 57. Nieruchomość ma dobrą ekspozycję, a układ drogowy zapewni pełną obsługę komunikacyjną (prawo i lewoskręt). Catchment – 27.500 osób w 10 minutowej strefie dojazdu.

Ewentualny obiekt handlowy będzie obsługiwał północną stronę miasta.