Opinogóra Górna, DK60

Mazowieckie

Powierzchnia: 24 516 m2

Tytuł prawny: własność

MPZP: UM1 - tereny zabudowy usługowej nieuciążliwej lub zabudowy mieszkaniowej lub zabudowy zamieszkania zbiorowego

Nieruchomość przeznaczona pod zabudowę usługową i mieszkaniową. Nieruchomość położona jest 2km od centrum Ciechanowa w miejscowości Opinogóra Górna. Lokalizacja nieruchomości przy głównej ulicy Pułtuskiej oraz alei Unii Europejskiej pozwala na jej doskonałe skomunikowanie. Nieruchomość ma dobrą ekspozycję oraz sąsiedztwo nowoczesnej zabudowy handlowo – usługowej.
Natężenie ruchu to 16.000 samochodów na dobę.