Łódź, Maratońska

Łódzkie

Powierzchnia: ok. 8600 m2

Tytuł prawny: własność

MPZP: 5P/U - zabudowa produkcyjna, składy i magazyny, zabudowa usługowa, z wyłączeniem usług z zakresu: zdrowia, opieki społecznej i socjalnej

Nieruchomość przeznaczona pod zabudowę usługową, położona skrzyzowniu ulic Maratońskiej i Golfowej. Nieruchomość ma dobrą ekspozycję oraz bezpośrednie sąsiedztwo prężnie rozwijającej się strefy przemysłowej i magazynowej. Ulica Maratońska jest również łącznikiem miasta Łódź z miejscowościami ościennymi oraz na drodze z centrum miasta do trasy S14 (nowa obwodnica).
Natężenie ruchu to 18.000 samochodów na dobę. Działka skomunikowana z obu kiernków ruchu.
Catchment w strefie:
– 5 min 18.000 mieszkańców,
– 10 min 68.000 mieszkańców.