Korzeńsko, S5

Dolnośląskie

Powierzchnia nieruchomości ok.: 4600 m2

MPZP: studium

Tytuł prawny: własność

Nieruchomość przeznaczona pod stację paliw jak i restauracje szybkiej obsługi. Działka położona przy węźle drogi S5 w miejscowości Korzeńsko gm. Żmigród. Nieruchomość jest bardzo dobrze widoczna z trasy S5, a układ komunikacyjny zapewnia bezproblemowy zjazd oraz powrót na wcześniej obrany kierunek. Wiadukt i układ rond umożliwiają obsługę obu kierunków ruchu. Brak konkurencyjnych obiektów potęguje atrakcyjność lokalizacji. Średni dobowy ruch na drodze S5 wynosi 18 000 pojazdów z tendencją wzrostową. Catchment w 10-cio minutowej strefie dojazdu to 27 000 mieszkańców, 15 minutowej strefie dojazdu 42 000 mieszkańców. Bardzo dobra ekspozycja nieruchomości zarówno z kierunku Wrocławia jaki i kierunku Poznania.