Kisielnica, S61

Podlaskie

Powierzchnia nieruchomości ok: 5500 m2

MPZP: studium

Tytuł prawny: własność

Atrakcyjna nieruchomość przeznaczona pod stację paliw, restaurację szybkiej obsługi, handel. Działka położona jest przy węźle budowanej drogi S61 w miejscowości Kisielnica gm. Piątnica. Nieruchomość jest bardzo dobrze widoczna z trasy S61, a układ komunikacyjny zapewnia bezproblemowy zjazd oraz powrót na wcześniej obrany kierunek. Układ rond oraz wiadukt umożliwiają obsługę obu kierunków ruchu. W sąsiedztwie oferowanej nieruchomości planowana jest stacja paliw. Wg danych GDDKiA „Via Baltica” od Łomży w stronę Litwy odcinek, przy którym znajduje się nieruchomość będzie najbardziej obciążonym fragmentem tej trasy. Catchment w 20-cio minutowej strefie dojazdu 56 000 mieszkańców.