Bogucin, S17

Lubelskie

Powierzchnia nieruchomości: 3800 m2

MPZP: 1KS urządzenia obsługi komunikacji

Tytuł prawny: własność

Nieruchomość przeznaczona jest pod działalność handlowo-usługową. Doskonała lokalizacja pod stację paliw, lub obiekt gastronomiczny. Działka położona jest w miejscowości Bogucin gm. Garbów, pow. lubelski, woj. lubelskie, przy węźle drogi S17 „Jastków”. Nieruchomość jest bardzo dobrze widoczna z trasy, a układ komunikacyjny zapewnia krótki i bezproblemowy dojazd z trasy S17 i powrót na wcześniej obrany kierunek. Wiadukt i układ rond umożliwiają obsługę obu kierunków ruchu. Komunikacja z drogą 874 na pełnych relacjach skrętu. Średni dobowy ruch na drodze S17 i 874 wynosi 29.000 pojazdów. Catchment w 10 minutowej strefie dojazdu 17.000 mieszkańców, w 15 minutowej strefie dojazdu 77.000 mieszkańców. Pierwsze miejsce na stację paliw po wyjeździe z Lublina oraz ostatnie miejsce na stację paliw na drodze do Lublina.